گزارشی از اردوی تیم ملی جودو در اصفهان به میزبانی باشگاه نامی نو این اردو از تاریخ ۱۷ الی ۲۰ اردیبهشت ماه در شهر اصفهان برای آماده شدن جهت حضور در مسابقات جهانی اسپانیا برگزار شد.