تماس با ما

باشگاه فرهنگی ورزشی نامی نو در سال ۱۳۹۵ با اهتمام و نظر مساعد گروه صنایع غذایی نامی نو به عنوان (حامی ورزش همگانی ، قهرمانی و حرفه ای کشور ) فعالیت های خویش را در حوزه ورزش و با تدوین اهداف فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی مشتمل بر سلامت و شادابی جامعه ، پرورش قهرمانان و پر کردن اوقات فراغت نونهالان ، نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان ، همچنین گسترش فعالیت های ورزشی در بخش کارگری و کارمندی گروه آغاز نمود.

آدرس :

اصفهان،خیابان برازنده،خیابان صفایئه،فرعی پنجم، باشگاه فرهنگی ورزشی نامی نو

تماس :

۰۳۱-۳۴۵۰۰۰۲۵

۰۳۱-۳۴۵۰۰۰۲۶

۰۳۱-۳۴۵۰۰۰۲۸

فکس:

۰۳۱-۳۴۵۰۰۰۲۹

کد پستی:

۸۱۹۳۹۶۱۹۶۱