به گزارش روابط عمومی باشگاه نامی نو ; در راستای انجام مسئولیت اجتماعی و پتانسیل بالای هندبال استان اصفهان طی جلسه ای با حضور مدیرعامل باشگاه نامی نو و ریاست هیئت هندبال که در محل هیئت استان اصفهان برگزار گردید از این پس باشگاه نامی نو به عنوان یک باشگاه خصوصی در رشته هندبال با راه اندازی آکادمی تخصصی و تشکیل تیم های پایه فعالیت خود را آغاز می نماید.

سید حسن افتخاری ریاست هیئت هندبال ضمن ابراز خرسندی از این اتفاق خوب گفت:برای هیات هندبال استان اصفهان همه باشگاه هایی که در این رشته سرمایه گذاری می کنند، قابل احترام هستند و برای ما همه آنها یکسان می باشند همچنین حضور باشگاه نامی نو در عرصه فعالیت هندبال را بسیار مثبت ارزیابی و قول همه جانبه همکاری در این خصوص را داد.