نوشته‌ها

مدیرعامل باشگاه نامی نو:حمایت از ورزش جانبازان و معلولین در راستای مسئولیت های اجتماعی

به گزارش روابط عمومی باشگاه نامی نو ; محمدرضا آقاباباگلیان رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان اصفهان همراه با نائب رئیس و دبیر این هیئت،دوشنبه ۱۴ مهر در محل باشگاه نامی نو با مدیر عامل و مسئولین این باشگاه دیدار به عمل آوردند.

در این دیدار طاهری عنوان نمود:حمایت از ورزش جانبازان و معلولین در راستای مسئولیت های اجتماعی گروه صنایع غذایی نامی نو قابل تدوین و اجرا خواهد بود.

رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین در این دیدار گفت:ورزشکاران جانباز و معلول پاسخ اعتماد باشگاه های حامی ورزش را به خوبی میدهند.

در پایان این دیدار به رسم یادبود،دو طرف هدایایی به یکدیگر تقدیم نمودند.