حمید مقصودی از تیم منتخب پدیده وسید امیر حسین نجاتی از تیم تهران ب هر کدام با ۵ گل.
محسن بختیاری از تهران الف،مهدی رحیمی از تیم مهستان با ۴ گل.
عباس مقیسه ،نیما فرشید نژاد از تهران الف،حسن بلوری از تیم دفتر اصفهان،عابدین اکبری از منتخب پدیده،امیر علیخانی از تهران ب ،با سه گل
محرومین هفته سوم جمعه ۱۰’۱۲’۹۷
احمد مرادی از نورجم اراک،سعید حیدری از تهران الف.

ضمن تبریک قهرمانی تیم بانوان نامی نو در لیگ برترفوتسال کشور.نتایج هفته دوم مسابقات فوتسال کارکنان گروه در روز جمعه ۳’۱۲’۹۷به شرح زیر اعلام می گردد.
مهستان ۴ دفتر کرج ۱
تهران الف ۹ یاران پدیده ۳
تهران ب ۵ نورجم اراک ۴
منتخب پدیده ۴ دفتر اصفهان ۰

گروه الف
منتخب پدیده با شش امتیاز وتفاضل ۱۰ گل اول
تهران ب با شش امتیاز وتفاضل ۳ گل دوم
دفتر اصفهان با صفر امتیاز وتفاضل ۶- سوم
نورجم اراک با صفر امتیاز وتفاضل ۷- چهارم

گروه دوم(ب)

تیم مهستان شش امتیاز وتفاضل ۶+ اول گروه
تهران الف با سه امتیاز و تفاضل ۳+ دوم گروه
تیم دفتر کرج با سه امتیاز و تفاضل ۱+ سوم گروه
تیم یاران پدیده بدون امتیاز وتفاضل ۱۰- چهارم گروه

کارنامه هفته اول دومین دوره مسابقات فوتسال کار کنان گروه صنایع غذایی نامی نو روز جمعه ۲۶’۱۱’۹۷سالن ایثار اصفهان.
منتخب پدیده ۶ نورجم اراک ۰
تهران ب ۶ دفتر اصفهان ۴
مهستان نیک ۶ تهران الف ۳
دفتر کرج ۷ یاران پدیده ۳
………………………………………………
نفرات برتر در به ثمر رساندن گل های هفته اول مسابقات :
حمید مقصودی شماره ۹ منتخب پدیده .
حسن بلوری شماره ۷ دفتر اصفهان .
مهدی رحیمی شماره ۵ مهستان نیک
حمید رضا مهرابی شماره ۱۰ کرج هر کدام با سه گل زده.
اخطاری های هفته اول مسابقات:
علی باقری شماره ۹ از یاران پدیده
میثم قند هاری شماره ۴ از مهستان
مجید واضحی شماره ۹ تهران الف
سعید توکلی شماره ۸ ورضا رجبی شماره ۱۰ از دفتر اصفهان.
احمد مرادی شماره ۳ از نورجم اراک

برنامه هفته آغازین مسابقات فوتسال ورزش کارکنان

 

۲۶ بهمن ماه ساعت ۸:۰۰

منتخب پدیده – نورجم اراک

 

۲۶ بهمن ماه ساعت ۸:۴۵

تهران ۲ – دفتر اصفهان

 

۲۶ بهمن ماه ساعت ۹:۳۰

مهستان – تهران ۱

 

۲۶ بهمن ماه ساعت ۱۰:۱۵

یاران پدیده – دفتر کرج

جلسه قرعه کشی مسابقات ورزشی کارکنان گروه صنایع غذایی نامی نو در روز سه شنبه مورخ ۲۵/۱۰/۹۷ با حضور برخی نمایندگان تیم ها انجام شد.

 

جلسه با مرور دستور العمل های مرتبط با مسابقات والیبال و فوتسال آغاز گردید.پس از استماع نظرات حاضرین،با عنایت به اعلام آمادگی ۹ تیم جهت مسابقات فوتسال و چهار تیم جهت مسابقات والیبال مقرر شد مسابقات فوتسال در ۲ گروه و والیبال به صورت چهارجانبه اجرا گردد.

 

در ادامه بر اساس رتبه های واحد ها در دور قبل دو تیم مهستان و منتخب پدیده به عنوان سرگروه های مسابقات و دوتیم ورامین و اتحاد که حائزین رتبه های سوم و چهارم دور قبل بودند با انجام قرعه در دو گروه تقسیم شدند و سایرین تیم ها با انجام قرعه کشی در گروه های خود قرار گرفتند.

گروه A                                                                              گروه B

منتخب پدیده                                                                         مهستان

تهران ۲ (ورامین)                                                                یاران پدیده (اتحاد)

باشگاه                                                                           دفتر کرج

نورجم اراک                                                                         تهران ۱

 سان شاد

   هفته اول مسابقات به صورت زیر است:

منتخب پدیده-اراک                 ورامین تهران-باشگاه

مهستان-تهران یک                یاران پدیده-دفتر کرج

*دستور العمل مسابقات پیوست شده است.

دستور العمل مسابقات فوتسا ل کارکنان گروه صنایع غذایی نامی نودر سال۱۳۹۷                                             

در راستای تاکیدات مکرر مدیریت عامل محترم گروه صنایع غذایی نامی نو برای توجه به سلامتی ونشاط کارکنان،باشگاه فرهنگی ورزشی نامی نو با برنامه ریزی های مدون طرح اجرایی فعالیت های ورزشی،تفریحی کارکنان را آغاز کرد.در این راستا صبح روز سه شنبه ۲۶’۹’۹۷برنامه ورزش صبحگاهی کارکنان قبل از آغاز ساعت کاری با مشارکت همکاران واحد های مختلف در شهرک صنعتی کمشچه اجرا گردید. کارکنان ضمن اجرای ورزش صبحگاهی به فعالیت های تفریحی با نشاط پرداختند .

طبق تقویم باشگاه، فعالیت ورزش کارکنان گروه شامل اجرای ورزش صبحگاهی بطور متناوب در واحدهای تحت پوشش ،تجهیز اولیه واحد ها به وسایل ورزشی جهت بهره مندی در اوقات فراغت کارکنان،برگزاری همایش های کوه پیمایی،پیاده روی خانوادگی پرسنل،جشنواره فعالیت های تفریحی خانوادگی،برگزاری مسابقات کارکنان در رشته های والیبال و فوتسال که به مرور با اطلاع رسانی باشگاه وپشتیبانی مدیران محترم واحدها و مشارکت حداکثری همکاران ارجمندبرگزار خواهد شد. در اولین برنامه ورزش صبحگاهی به قید قرعه به تعدادی از شرکت کنندگان هدایایی از جانب باشگاه تقدیم شد.