مدیرکل صدا و سیما مرکز اصفهان از باشگاه و مجموعه ورزشی نامی نو بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه نامی نو ; بهرام عبدالحسینی،مدیر کل صدا و سیما مرکز اصفهان دوشنبه ۱۹ آبان به همراه جمعی از معاونین خود در محل باشگاه فرهنگی ورزشی نامی نو حضور پیدا کردند.

در این دیدار علی طاهری مدیرعامل باشگاه پس از عرض خیر مقدم،اهداف و برنامه های این باشگاه را عنوان نمود و خلاصه ای از فعالیت های صورت گرفته از بدو تاسیس تاکنون را شرح داد.

در پایان پس از به اشتراک گذاشتن نقطه نظرات و پیشنهادات طرفین،عبدالحسینی و همراهان ایشان از مجموعه ورزشی نامی نو بازدید به عمل آوردند.