به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی نامی نو ، ظهر روز سه شنبه سرکار خانم فریده روشن به همراه مهندس علی شمسی شهردار منطقه ۱۴ ، معاونین مناطق ۷ و معاونت ورزش شهرداری در محل باشگاه فرهنگی ورزشی نامی نو حضور بهم رساندند.

در ابتدا علی طاهری مدیر عامل باشگاه ضمن خیر مقدم هدف از تاسیس باشگاه را انجام مسئولیت اجتماعی عنوان نمود و گزارش جامع و کاملی از عملکرد ۲ ساله باشگاه ارائه نمود و خواستار حمایت مسئولین از باشگاه های خصوصی در بحث تامین زیر ساخت ها شد.

در ادامه،دکتر فریده روشن ضمن قدردانی از حمایت های این باشگاه در حوزه ی ورزش همگانی و قهرمانی در قالب مسئولیت اجتماعی  افزود یکی از تاکیدات و اولویت های این کمیسیون حمایت از بخش خصوصی است و شهرداری موظف شده است با ایجاد شرایط و تسهیل امور فعالیت بخش خصوصی را تقویت نماید.

همچنین پس از به اشتراک گذاشتن نقطه نظرات و پیشنهادات طرفین دکتر روشن و همراهان ایشان از مجموعه ورزشی نامی نو بازدید به عمل آوردند.

در پایان این دیدار لوح یادبودی از طرف باشگاه به رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای شهر اصفهان اهدا شد.