فصل ۹۸-۹۹

 • مقام سوم لیگ برتر بسکتبال بانوان کشور
 • مقام سوم لیگ برتر اسکواش بانوان کشور

فصل ۹۸-۹۷

 • قهرمان لیگ برتر فوتسال بانوان کشور
 • نائب قهرمان لیگ برتر تنیس روی میز بانوان کشور
 • نائب قهرمان لیگ برتر بسکتبال بانوان کشور
 • نائب قهرمان لیگ برتر اسکواش بانوان کشور
 • مقام سوم لیگ برتر والیبال بانوان کشور
 • نائب قهرمان  لیگ برتر نوجوانان بسکتبال کشور
 • نائب قهرمان لیگ برتر نونهالان بسکتبال  استان اصفهان
 • قهرمان لیگ برتر فوتبال جوانان استان اصفهان

فصل ۹۷-۹۶

 • قهرمان لیگ برتر تنیس روی میز بانوان کشور
 • قهرمان لیگ برتر فوتبال آقایان استان اصفهان
 • قهرمان لیگ برتر فوتبال امید های استان اصفهان
 • نائب قهرمان تنیس روی میز لیگ برتر استان اصفهان